CycleToGrad

michalkopacz
CycleToGrad
Moduł: Math
function CycleToGrad(const Cycles: Extended): Extended;

Funkcja CycleToGrad przelicza wartość kąta wyrażonego w cyklach (obrotach) na kąt wyrażony w gradach.

Zobacz też:

0 komentarzy