CycleToDeg

michalkopacz
CycleToDeg
Moduł: Math
function CycleToDeg(const Cycles: Extended): Extended;

Funkcja CycleToDeg przelicza wartość kąta wyrażonego w cyklach (obrotach) na kąt wyrażony w stopniach.

1C (cykl, obrót) = 360°

Zobacz też:

0 komentarzy