Cotan

Aldonix
Cotan
Moduł: Math
```delphi function Cotan(const X: Extended): Extended; ```

Funkcja oblicza cotangens (1/Tan(X)) z liczby X. Wartość liczby X podajemy w radianach.

0 komentarzy