Cos

Aldonix
Cos
Moduł: Math
```delphi function Cos(const X: Extended): Extended; ```

Funkcja oblicza cosinus z liczby X. Wartość liczby X podajemy w radianach.
Zwracana wartość zawiera się w zakresie [-1,1]

0 komentarzy