ArcTan2

Aldonix
ArcTan2
Moduł: Math
```delphi function ArcTan2(Y, X: Extended): Extended; ```

Funkcja oblicza arcus tangens (odwrotność tangensa) z liczby Y/X i zwraca wartość w radianach

0 komentarzy