ArcSin

Aldonix
ArcSin
Moduł: Math
```delphi function ArcSin(const X: Extended): Extended; ```

Funkcja zwraca arcus sinus (odwrotność sinusa) z liczby X.
X musi być z zakresu od [-1,1]. Zwracana wartość zawiera się w zakresie [0, pi] i jest podawana w radianach.

0 komentarzy