ArcCosh

Deti
ArcCosh
Moduł: Math
```delphi function ArcCosh(const X: Extended): Extended; ```

Funkcja odwrotna do funkcji Cosh - cosinusa hiperbolicznego. Parametr X musi być większy bądź równy 1.

0 komentarzy