InputBox

Adam Boduch
InputBox
Moduł: Dialogs
```delphi function InputBox(const ACaption, APrompt, ADefault: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] umożliwiają wyświetlenie okna dialogowego. Okno pozwala na wprowadzenie tekstu liczby zmienno lub stałoprzecinkowej. Wprowadzona liczba lub tekst jest zwracana przez funkcję.

Parametr ACaption określa tytuł okna dialogowego. APrompt to treść etykiety wyświetlanej w oknie natomiast ADefault to domyślny tekst, który zostanie zwrócony jeżeli użytkownik wcisnie przycisk Anuluj (okno posiada dwa przyciski: Ok oraz Anuluj) lub nie wpisze nic w kontrolce.

Przykład:

procedure TMainForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  Name : String;
begin
  Name := InputBox('Jak masz na imię', 'Podaj imię', '');
  if Length(Name) <> 0 then
    ShowMessage('Cześć ' + Name);
end;

Naciśnięcie klawisza Esc powoduje zamknięcie okna.

Wykorzystanie funkcji InputBox może być dobrą alternatywą dla tworzenia własnego formularza.

Zobacz też:

0 komentarzy