Wysyłanie obrazków na hosting obrazkowy

iran

W artykule tym przedstawiony zostanie sposób wysyłania pliku graficznego na jeden z hostingów obrazkowych - http://www.upislam.com/.

Można zajrzeć do kodu źródłowego strony (w większości przeglądarek za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + U), a następnie wyszukać (skrót Ctrl + F) np. frazę method. Interesuje nas informacja do jakiego skryptu trafia formularz i jak nazywają się poszczególne pola, np.: name="userfile[]" (jest to pole dla pliku). Można także pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczkę do monitorowania komunikacji lub pobrać aplikację WireShark i za jej pomocą analizować ruch dla protokołu http.

Przejdźmy teraz do kodu. Do listy modułów należy dodać IdMultipartFormData. Do formularza należy dodać następujące komponenty:

  • TidHTTP,
  • TEdit (2x),
  • TButton.
    Przykładowy układ kontrolek na formularzu:

Designer.jpg

Tworzymy funkcję wyłuskującą adres URL z kodu źródłowego strony:

function ExtractURL(const Content: String): String;
var
  Tag1, Tag2: ShortString;
  Pos1, Pos2: Integer;
begin
  //link do obrazka znajduje się pomiędzy tymi tagami [IMG] i [/IMG]
  Tag1 := '[IMG]';
  Tag2 := '[/IMG]';
 
  //pobranie pozycji tagu otwierającego i zamykającego link
  Pos1 := Pos(Tag1, Content);
  Pos2 := Pos(Tag2, Content);
 
  //skopiowanie linku umieszczonego pomiędzy tagami
  Result := Copy(Content, Pos1 + Length(Tag1), Pos2 - Pos1 - Length(Tag1));
end;

następnie tworzymy procedurę ustawiającą właściwości kontrolki klasy TidHTTP:

procedure idHttpSettings();
begin
  with Form1.IdHTTP1 do
  begin
    HandleRedirects := False;
 
    with Request do
    begin
      Host:= 'www.upislam.com';
      UserAgent := 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0';
      Referer := 'http://www.upislam.com/index.php';
      ContentType := 'multipart/form-data';
    end;
  end;
end;

oraz funkcję wysyłającą plik:

function SendFile(Src: String): String;
const
  SITE = 'http://www.upislam.com/upload.php';
var
  ASource: TIdMultiPartFormDataStream;
  Content: String;
begin
  idHttpSettings(); // ustawienie konfiguracji "idHttp1"
 
  with Form1 do
  begin
    try
      ASource:= TIdMultiPartFormDataStream.Create;
      ASource.AddFile('userfile[]', Src);
      ASource.AddFormField('private_upload', '0');
      ASource.AddFormField('upload_type', 'standard');
 
      Content := IdHTTP1.Post(SITE, ASource); // wysłanie zdjęcia
      Result := ExtractURL(Content); //zwrócenie wyłuskanego linku z kodu źródłowego strony
    finally
      ASource.Free;
    end;
  end;
end;

Następnie w zdarzeniu OnClick przycisku należy wpisać:

Edit2.Text := SendFile(Edit1.Text);

To wszystko jeśli chodzi o kod - poniżej zrzut programu podczas działania:

App.jpg

Jak widać - w pierwszym polu wpisujemy ścieżkę bezwzględną do pliku na dysku. Po wciśnięciu przycisku aplikacja wysyła obrazek na serwer i zwraca w drugim polu edycyjnym bezpośredni link do obrazka. Przedstawiony powyżej program można rozbudować, dodając np.obsługę okna dialogowego do wyboru pliku z dysku (TOpenDialog).

1 komentarz

Poprawiłem ten artykuł, bo forma w jakiej był napisany była tragiczna... Sformatowałem także po części kod, przepisałem idiotyczne komentarze oraz dodałem obrazki do załączników artykułu; Na przyszłość kolego @iran - przeczytaj najpierw pomoce, takie jak: http://4programmers.net/Pomoc/Formatowanie_tekstu i zapoznaj się ze stylem pisania artykułów, zanim opublikujesz coś nieco przypominające artykuł;