Wysyłanie obrazków na hosting obrazkowy

iran

W artykule tym przedstawiony zostanie sposób wysyłania pliku graficznego na jeden z hostingów obrazkowych - http://www.upislam.com/.

Można zajrzeć do kodu źródłowego strony (w większości przeglądarek za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + U), a następnie wyszukać (skrót Ctrl + F) np. frazę method. Interesuje nas informacja do jakiego skryptu trafia formularz i jak nazywają się poszczególne pola, np.: name="userfile[]" (jest to pole dla pliku). Można także pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczkę do monitorowania komunikacji lub pobrać aplikację WireShark i za jej pomocą analizować ruch dla protokołu http.

Przejdźmy teraz do kodu. Do listy modułów należy dodać IdMultipartFormData. Do formularza należy dodać następujące komponenty:

 • TidHTTP,
 • TEdit (2x),
 • TButton.
  Przykładowy układ kontrolek na formularzu:

Designer.jpg

Tworzymy funkcję wyłuskującą adres URL z kodu źródłowego strony:

function ExtractURL(const Content: String): String;
var
 Tag1, Tag2: ShortString;
 Pos1, Pos2: Integer;
begin
 //link do obrazka znajduje się pomiędzy tymi tagami [IMG] i [/IMG]
 Tag1 := '[IMG]';
 Tag2 := '[/IMG]';

 //pobranie pozycji tagu otwierającego i zamykającego link
 Pos1 := Pos(Tag1, Content);
 Pos2 := Pos(Tag2, Content);

 //skopiowanie linku umieszczonego pomiędzy tagami
 Result := Copy(Content, Pos1 + Length(Tag1), Pos2 - Pos1 - Length(Tag1));
end;

następnie tworzymy procedurę ustawiającą właściwości kontrolki klasy TidHTTP:

procedure idHttpSettings();
begin
 with Form1.IdHTTP1 do
 begin
  HandleRedirects := False;

  with Request do
  begin
   Host:= 'www.upislam.com';
   UserAgent := 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0';
   Referer := 'http://www.upislam.com/index.php';
   ContentType := 'multipart/form-data';
  end;
 end;
end;

oraz funkcję wysyłającą plik:

function SendFile(Src: String): String;
const
 SITE = 'http://www.upislam.com/upload.php';
var
 ASource: TIdMultiPartFormDataStream;
 Content: String;
begin
 idHttpSettings(); // ustawienie konfiguracji "idHttp1"

 with Form1 do
 begin
  try
   ASource:= TIdMultiPartFormDataStream.Create;
   ASource.AddFile('userfile[]', Src);
   ASource.AddFormField('private_upload', '0');
   ASource.AddFormField('upload_type', 'standard');

   Content := IdHTTP1.Post(SITE, ASource); // wysłanie zdjęcia
   Result := ExtractURL(Content); //zwrócenie wyłuskanego linku z kodu źródłowego strony
  finally
   ASource.Free;
  end;
 end;
end;

Następnie w zdarzeniu OnClick przycisku należy wpisać:

Edit2.Text := SendFile(Edit1.Text);

To wszystko jeśli chodzi o kod - poniżej zrzut programu podczas działania:

App.jpg

Jak widać - w pierwszym polu wpisujemy ścieżkę bezwzględną do pliku na dysku. Po wciśnięciu przycisku aplikacja wysyła obrazek na serwer i zwraca w drugim polu edycyjnym bezpośredni link do obrazka. Przedstawiony powyżej program można rozbudować, dodając np.obsługę okna dialogowego do wyboru pliku z dysku (TOpenDialog).

1 komentarz

Poprawiłem ten artykuł, bo forma w jakiej był napisany była tragiczna... Sformatowałem także po części kod, przepisałem idiotyczne komentarze oraz dodałem obrazki do załączników artykułu; Na przyszłość kolego @iran - przeczytaj najpierw pomoce, takie jak: http://4programmers.net/Pomoc/Formatowanie_tekstu i zapoznaj się ze stylem pisania artykułów, zanim opublikujesz coś nieco przypominające artykuł;