Wysuwające sie okienko w prawym dolnym rogu

milyges

Oto procedura, która pokazuje wysuwające się okienko w prawym dolnym rogu ekranu. Reszta w komentarzach:

procedure ShowTrayForm(F: TForm);
var
  i : Integer;
  y, x : Word;
  h : HWND;
  tmp : PWindowPlacement;
begin
   h := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil); //Uchwyt paska zadań
   GetMem(tmp, sizeOf(TWindowPlacement)); //Pamiec na info o oknie
   GetWindowPlacement(h, tmp); //Pobieramy info o oknie
   //Sprawdzamy gdzie leży pasek
   if (tmp.rcNormalPosition.Bottom <> Screen.Height) then //Czy jest na gorze
   begin
     y := 0;
     x := 0;
   end
   else if (tmp.rcNormalPosition.Top <> 0) then //Czy na dole
   begin
     x := 0;
     y := tmp.rcNormalPosition.Bottom - tmp.rcNormalPosition.Top;
   end
   else if (tmp.rcNormalPosition.Top = 0) and //Czy z lewej
       (tmp.rcNormalPosition.Left = 0) then
   begin
     x := 0;
     y := 0;
   end
   else //Zostaje prawa
   begin
     x := tmp.rcNormalPosition.Right - tmp.rcNormalPosition.Left;
     y := 0;     
   end;
   
   FreeMem(tmp); //Zwolnienie pamieci
   //Inicjujemy wlasnosci okna
   i := 50;
   F.Top := Screen.Height - i;
   F.Left := Screen.Width - F.Width - x;
   F.Show; //Pokazujemy okno
   //wysuwamy w petli
   repeat
      i := i + 10;
      Sleep(20);
      F.Top := Screen.Height - i;
      Application.ProcessMessages;
   until i >= F.Height + y;

   f.Top := Screen.Height - F.Height - y; //Tak dla pewnosci ze dobrze bedzie na koncu
end;

8 komentarzy

Poprostu trzeba dodac w OnCreate Form1 taka linijke:
ShowTrayForm(Form1, true);

Taki bajer dający możliwość zamykania. Działa tylko w winXP (chyba) ale super wygląda

procedure ShowTrayForm(F: TForm; CzyOtworzyc: Boolean = True);
var
  i : Integer;
  y, x : Word;
  h : HWND;
  tmp : PWindowPlacement;
 procedure HideTrayForm;
 begin
  repeat
    F.AlphaBlendValue := F.AlphaBlendValue - 20;
    Sleep(30);
  until F.AlphaBlendValue <= 50;
  F.Close;
 end;
begin
  if CzyOtworzyc then
  begin
   F.AlphaBlend:=true;
   F.AlphaBlendValue := 255;

   h := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil); //Uchwyt paska zadań
   GetMem(tmp, sizeOf(TWindowPlacement)); //Pamiec na info o oknie
   GetWindowPlacement(h, tmp); //Pobieramy info o oknie
   //Sprawdzamy gdzie leży pasek
   if (tmp.rcNormalPosition.Bottom <> Screen.Height) then //Czy jest na gorze
   begin
     y := 0;
     x := 0;
   end
   else if (tmp.rcNormalPosition.Top <> 0) then //Czy na dole
   begin
     x := 0;
     y := tmp.rcNormalPosition.Bottom - tmp.rcNormalPosition.Top;
   end
   else if (tmp.rcNormalPosition.Top = 0) and //Czy z lewej
       (tmp.rcNormalPosition.Left = 0) then
   begin
     x := 0;
     y := 0;
   end
   else //Zostaje prawa
   begin
     x := tmp.rcNormalPosition.Right - tmp.rcNormalPosition.Left;
     y := 0;
   end;

   FreeMem(tmp); //Zwolnienie pamieci
   //Inicjujemy wlasnosci okna
   i := 50;
   F.Top := Screen.Height - i;
   F.Left := Screen.Width - F.Width - x;
   F.Show; //Pokazujemy okno

   //wysuwamy w petli
    repeat
      i := i + 10;
      Sleep(20);
      F.Top := Screen.Height - i;
      Application.ProcessMessages;
    until i >= F.Height + y;

   f.Top := Screen.Height - F.Height - y; //Tak dla pewnosci ze dobrze bedzie na koncu
  end else HideTrayForm;
end;

i kiedy sie pokazuje te okno??

Tego szukałem ;)

i kiedy się pokazuje to okno??

Hmm. Maz racje. Już poprawiłem

Jedna sprawa. W tym kodzie nie uwzgledniles tego, ze pasek zadan mozna sobie przesunac na boki i gore ekranu. Nie kazdy ma pasek zadan na dole. :)