Tęcza (gradient)

WJJ

// Opracował Witold J.Janik; [email protected]
// ***
// Funkcja FnTecza umożliwia narysowanie
// tęczy przy zmianie [i] od [iMin] do [iMax]
// podziękowania dla Andrzeja Wąsika z [pl.comp.lang.delphi]

function FnTecza(iMin, iMax, i: Integer): TColor;
var  
 m: Double;
 r, g, b, mt: Byte;
begin
 m := (i - iMin)/(iMax - iMin + 1) * 6;
 mt := (round(frac(m)*$FF));
 case Trunc(m) of
 0: begin
   R := $FF;
   G := mt;
   B := 0;
   end;
 1: begin
   R := $FF - mt;
   G := $FF;
   B := 0;
   end;
 2: begin
   R := 0;
   G := $FF;
   B := mt;
   end;
 3: begin
   R := 0;
   G := $FF - mt;
   B := $FF;
   end;
 4: begin
   R := mt;
   G := 0;
   B := $FF;
   end;
 5: begin
   R := $ff;
   G := 0;
   B := $FF - mt;
   end;
 end; // case

 Result := rgb(R,G,B);
end;

1 komentarz

Procedura jest super. Zwiezła i dziala. Napisalem program Tecza na jej podstawie ( robi różne rodzaje "teczy") Jest w dziale: download/kody/delphi. Planuje rozbudowe o "domain mapping".
Adam