Jak zmienić właściwości captionów w messagedlg

Drajwer

Mówie wam jest to bardzo przydatne!! A co wam bede gadał macie funkcje:


function MyMessageDialog(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType; 
 Buttons: TMsgDlgButtons; Captions: array of string): Integer; 
var 
 aMsgDlg: TForm; 
 i: Integer; 
 dlgButton: TButton; 
 CaptionIndex: Integer; 
begin 

 aMsgDlg := CreateMessageDialog(Msg, DlgType, Buttons); 
 captionIndex := 0; 

 for i := 0 to aMsgDlg.ComponentCount - 1 do 
 begin 

  if (aMsgDlg.Components[i] is TButton) then 
  begin 
   dlgButton := TButton(aMsgDlg.Components[i]); 
   if CaptionIndex > High(Captions) then Break; 

   dlgButton.Caption := Captions[CaptionIndex]; 
   Inc(CaptionIndex); 
  end; 
 end; 
 Result := aMsgDlg.ShowModal; 
end; 

teraz macie przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
i:=MyMessageDialog('Ile?', mtConfirmation, mbOKCancel, ['1', '2']);
case i of
mrok : ShowMessage('Kliknięto 1');
mrcancel : ShowMessage('Kliknięto 2');
end;
end;

proste nieprawdaż?

10 komentarzy

W Delphi 5 Standard Można było dowolnie ustawić sobie Caption dla MessageDlg. Dlaczego w Delphi 7 Personal zawsze jest ustawiane automatycznie na podstawie flag? I oczywiście po angielsku...

A ja najbardziej lubie <message.h> w gcc :P

Szczerze ja tez wole application.messagebox();

A ja za długo siedziałem w API i teraz ciągle pisze MessageBox();

a ja wole OK (ale skorzystam)

Fajne stary przyda mi się napewno

Ej to jest nawet fajne!

no nie wiem ja tam wole Application.MessageBox ;]