Jak obliczyć wartość binarną w różnych

vcs

Obliczanie systemu binarnego można przedstawić Algorytmem i program też jest w taki sposób napisany.
Należy wstawić cztery komponenty takie jak :
TEdit = Edit1 w który będzie się wpisywało liczbę do przetworzenia w danym systemie.
TEdit = Edit2 w którym będzie się wpisywało system np. 2,...10,...16,... itp.
TLabel = Label1 w którym będzie się wyświetlał wynik przetworzenia w systemie binarnym.
TButton = Button1 w którym będzie znajdować się cała procedura.

Oto kod tego algorytmu obliczania.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 a,c,d:int64;
 b:string;
begin
 a:= strtoint64 (edit1.Text);
 c:= strtoint (edit2.Text);
 b:= '';
 repeat
  d:= a mod c;
  if d > 9 then
   b:= Char(d+65) + b
  else
   b:= inttostr(d) + b;
  a:= a div c;
 until a = 0;
 label1.Caption := b;
end;

3 komentarzy

Ładne ładne - tylko troche ... dziwnie napisane jak dla początkujących - mogą się nie połapać - dodajcie im lepiej komentarze ;-)

Pamiętaj o tagach < delphi > i </ delphi >

Ładnie, ładnie, ale coś się tutaj sypie. Nie bardzo chce ten program przeliczać "wartości" ze znakami A, B, C, D, E, F. Dopracuj to trochę.

P.S. Nie wiem, czy to przypadek, czy może czytałeś mój artykuł na temat konwersji liczb na różne systemy liczbowe, ale ten kod wydaje mi się dziwnie znajomy. Trochę zmodyfikowany, ale znajomy.

Pozdrawiam