Czytnik kanału RSS

scv444

Struktura

Kanał rss to w rzeczywistości plik xml o takiej strukturze: ```xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Nazwa kanału</title> <link>http://www.4programmers.net/</link> <description>Informacje o kanale</description> <item> <title>Pierwszy news</title> <link>http://www.4programmers.net/news.php?id=1</link> <description>Treść newsa</description> </item> <item> <title>Drugi news</title> <link>http://www.4programmers.net/news.php?id=2</link> <description>Treść newsa</description> </item> </channel> </rss> ```

Obsługa

Stuktura jest chyba oczywista nawet dla laików. Tylko jak do cholery to odczytać? Na pewno potrzebujemy parsera XML - ja wybrałem XMLDocument (jest w Delphi 2009 Tria - tyle wiem :). Przy jego pomocy udało mi się stworzyć coś na wzór tego paska z telewizji TVN24. Nie udostępniam go, bo wywala tyle errorów, że much nie siada.

Potrzebne komponenty

Wstaw na formę ListBoxa, Memo, Buttona oraz oczywiście nasz niezawodny parser.

Właściwośći ReadOnly Mem'a ustaw na true.
Wykasuj wszystkie linie z memo.
Nazwę parsera na np. XMLDoc.

Dodaj zmienne:

var

   Linki, Tresci : TStringList;

Kod

```delphi procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); begin ShellExecute(Handle, 'open', PWideChar(Linki[ListBox1.ItemIndex]), nil, nil, SW_SHOWNORMAL); // Po kliknięciu przycisku otwórz przeglądarkę z pełną wersją artykułu end;

procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
var
PierwszyNews : IXMLNode;
News : IXMLNode;
sTytul, sTresc, sLink : WideString;
begin
Linki := TStringList.Create;
Tresci := TStringList.Create; //Tworzymy zmienne

XMLDoc.Active:=True; //Aktywujemy parser
XMLDoc.LoadFromFile('C:\Kanal.xml');

PierwszyNews := XMLDoc.DocumentElement.ChildNodes.First.ChildNodes.FindNode('item') ;
News := PierwszyNews;
repeat
sTytul := News.ChildNodes['title'].Text; //∨
sLink := News.ChildNodes['link'].Text; //Ustawiamy wartości zmiennych na aktualnie parsowany item
sTresc := News.ChildNodes['description'].Text; //∧

//dodawanie tytułu newsa do listboxa i stringlist'ów∨
  ListBox1.Items.Add(sTytul);
  Tresci.Add(sTresc);
  Linki.Add(sLink);

  News := News.NextSibling;

until News = nil;

end;

procedure TForm2.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add(Tresci[ListBox1.ItemIndex]); // Czyścimy zawartość memo i wstawiamy treść newsa
end;


Jeśli nie masz na dysku pliku .xml poczytaj o ściąganiu plików w artykule o Indy.
<h2>Wynik końcowy</h2>
![rssread.JPG](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4821/1196)

4 komentarzy

i tak dobrze - mój pierwszy art

Widywałem gorsze ;)
7 na 10 punktów

spoko, w sumie przenioslem ;)

z góry przepraszam za umieszczenie artykułu w nieodpowiedniej kategorii