Czytnik kanału RSS

scv444

Struktura

Kanał rss to w rzeczywistości plik xml o takiej strukturze:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
 <title>Nazwa kanału</title>
 <link>http://www.4programmers.net/</link>
 <description><![CDATA[Informacje o kanale]]></description>

<item>
   <title>Pierwszy news</title>
   <link>http://www.4programmers.net/news.php?id=1</link>
   <description><![CDATA[Treść newsa]]></description>
</item>

<item>
   <title>Drugi news</title>
   <link>http://www.4programmers.net/news.php?id=2</link>
   <description><![CDATA[Treść newsa]]></description>
</item>

 </channel>
</rss>

Obsługa

Stuktura jest chyba oczywista nawet dla laików. Tylko jak do cholery to odczytać? Na pewno potrzebujemy parsera XML - ja wybrałem XMLDocument (jest w Delphi 2009 Tria - tyle wiem :). Przy jego pomocy udało mi się stworzyć coś na wzór tego paska z telewizji TVN24. Nie udostępniam go, bo wywala tyle errorów, że much nie siada.

Potrzebne komponenty

Wstaw na formę ListBoxa, Memo, Buttona oraz oczywiście nasz niezawodny parser.

Właściwośći ReadOnly Mem'a ustaw na true.
Wykasuj wszystkie linie z memo.
Nazwę parsera na np. XMLDoc.

Dodaj zmienne:

var

  Linki, Tresci : TStringList;

Kod

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle, 'open', PWideChar(Linki[ListBox1.ItemIndex]), nil, nil, SW_SHOWNORMAL); // Po kliknięciu przycisku otwórz przeglądarkę z pełną wersją artykułu
end;

procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
var
  PierwszyNews : IXMLNode;
  News : IXMLNode;
  sTytul, sTresc, sLink : WideString;
begin
 Linki := TStringList.Create;
 Tresci := TStringList.Create; //Tworzymy zmienne

 XMLDoc.Active:=True; //Aktywujemy parser
 XMLDoc.LoadFromFile('C:\Kanal.xml');

 PierwszyNews := XMLDoc.DocumentElement.ChildNodes.First.ChildNodes.FindNode('item') ;
 News := PierwszyNews;
 repeat
  sTytul := News.ChildNodes['title'].Text;      //∨
  sLink := News.ChildNodes['link'].Text;       //Ustawiamy wartości zmiennych na aktualnie parsowany item
  sTresc := News.ChildNodes['description'].Text;   //∧

  //dodawanie tytułu newsa do listboxa i stringlist'ów∨
   ListBox1.Items.Add(sTytul);
   Tresci.Add(sTresc);
   Linki.Add(sLink);

   News := News.NextSibling;
 until News = nil;

 end;

procedure TForm2.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add(Tresci[ListBox1.ItemIndex]); // Czyścimy zawartość memo i wstawiamy treść newsa
end;

Jeśli nie masz na dysku pliku .xml poczytaj o ściąganiu plików w artykule o Indy.

Wynik końcowy

rssread.JPG

4 komentarzy

z góry przepraszam za umieszczenie artykułu w nieodpowiedniej kategorii

spoko, w sumie przenioslem ;)

Widywałem gorsze ;)
7 na 10 punktów

i tak dobrze - mój pierwszy art