1 komentarz

Czy nie lepiej tak?

Mouse.CursorPos := Point(Random(Screen.Width), Random(Screen.Height));