Flipper

Żabie Udka

Flipper

Autor: <font color="blue">Żabie Udka</span>

Pokaże wam nowy żart - przewraca pulpit o 180°

Oto kod:

procedure Flipper;
var 
 DeskCan: TCanvas; // płótno do odwrócenia pulpitu
begin
 DeskCan := TCanvas.Create; // wywołanie konstruktora
 try
  DeskCan.Handle := CreateDC('DISPLAY', nil, nil, nil); // ustawia uchwyt na pulpit
  DeskCan.CopyRect(Rect(0, 0, Screen.Width, Screen.Height), DeskCan, Rect(0, Screen.Height, Screen.Width, 0)); // "drukuje" odwrócony pulpit
 finally
  DeskCan.Free; // zwalnia płótno
 end;
end;

Radzę to wywołać pod timer lub pętlę - tak ta osoba może myśleć że naprawdę jemu pulpit odwrócił się

3 komentarzy

To nie jest głupota tylko kreatywność.

Tia. Kategoria się rozwija razem z głupotą autorów... :D

coż za piękna polska mowa :D