CD Machacz

Demonical Monk

Tytuł podpowiada, do czego to służy... a oto kod:

uses
  MMSystem;

procedure TMainForm.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 MCISendString('Set cdaudio door open wait', nil, 0, Handle);
 MCISendString('Set cdaudio door closed wait', nil, 0, Handle);
end;

Autor: fatalbomb

1 komentarz

W laptopie nie za bardzo pomacha:D