Jak w API napisać odpowiednik funkcji IntToStr w VCL

Adam Boduch

Oto jak napisać fukncję IntToStr nie korzystając z biblioteki SysUtils.

 function IntToStr(Value: Integer) : String;
 var
  Str : array[0..255] of char;
 begin
  try
   wvsprintf(Str, '%d', @Value);
   Result := Str;
  except
   MessageBox(0, 'Błąd - konwersja nie powiodła się', 'Błąd',
   MB_OK + MB_ICONERROR);
  end;
 end;

3 komentarzy

maly186 - Str nie należy do WinAPI a o tym jest wskazówka.

Czy try-except to dobry sposób sprawdzenia błędu? Nie powinieneś raczej badać wartości zwróconej przez funkcję?

A

Str

nie wystarczy?