Odczyt liczby przycisków myszy

Adam Boduch

Do pobrania liczby przycisków myszy używamy funkcji GetSystemMetrics z parametrem SM_CMouseButtons
Na przykład:

Begin
 ShowMessage('W myszce masz '+IntToStr(GetSystemMetrics(SM_CMouseButtons))+' przycisków.');
End;

0 komentarzy