Jak włączyć lub wyłączyć diody klawiszy NumLock, CapsLock

Adam Boduch

Stałe określające rodzaj klawisza

Stała Klawisz
VK_CAPITAL caps lock
VK_SCROLL scroll lock
VK_NUMLOCK num lock
Kod:
const
  ON = 1;
  OFF = 2;
var
  KS : TKeyboardState;
begin
  GetKeyboardState(KS);
  KS[VK_SCROLL] := ON;
  SetKeyboardState(KS);

Ten kod może nie zadziałać w Win 2000/NT. Oto kod odpowiedni dla tych platform:

keybd_event(VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY or 0, 0);
keybd_event(VK_NUMLOCK, $45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY or KEYEVENTF_KEYUP, 0);

2 komentarzy

$45 - co to jest ..??
i jak wlaczyc diode
w win XP

Gdzieś już to widziałem. Oczywiście na innej stronie. Dokładnie takie samo