Delphi » FAQ » Sieć » Poczta

Sprawdzanie domyślnego konta pocztowego

lofix

Aby sprawdzić jakie jest domyślne konto w outlooku musimy sie pogrzebać w rejestrze..wystarczy ze zrobimy programik i on nam to zgrabnie pokaże kiedy tylko zechcemy
a więc będa potrzebne dwa komponnety TEdit i Button.

Do sekcji USES dodajemy Registry

Cały kod zawiera sie w zdarzeniu OnClick

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Registry: TRegistry;
Konto: string;
begin
Registry := TRegistry.Create;
try
Registry.RootKey := hkey_CURRENT_USER;
if Registry.OpenKey('software\microsoft\internet account manager', False) then {}
begin
Konto := Registry.ReadString('default mail account');
Registry.CloseKey;
if (Konto <> '') then
if Registry.OpenKey('software\microsoft\internet account manager\accounts' +
Konto, False) then
begin
Edit1.Text := Registry.ReadString('SMTP Server');
Edit2.Text := Registry.ReadString('SMTP Email Address');
Registry.CloseKey;
end;
end;
finally

Registry.Free;
end;

end;

I tyle by było kodu.
Teraz gdy naciśniemy przycisk w Editach pojawi się nam adres serwera SMTP i nazwa konta

2 komentarzy

mi tez nie dziala (xp) szkoda...

mi to nie dziala