Delphi FAQ Sieć Poczta

Jak dodac nowy kontakt w książce adresowej Outlooka

tomaszos
{$IFDEF SYN_COMPILER_6} 
uses 
  ComObj, Outlook2000; 
{$ELSE} 
uses 
  ComObj, Outlook8; 
{$ENDIF} 
 
procedure NewContactItem; //procedura dodania
var 
  OutlApp: OutlookApplication; 
  OutlNamespace: Namespace; 
  ContactFolder: MAPIFolder; 
  Contact: ContactItem; 
begin 
  OutlApp := CoOutlookApplication.Create; 
  OutlNamespace := OutlApp.GetNameSpace('MAPI'); 
  ContactFolder := OutlNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts); 
  Contact := OutlApp.createitem(olContactItem) as ContactItem; 
  Contact.LastName  := 'User'; 
  Contact.FirstName := 'Jack'; 
  Contact.HomeAddressStreet := 'Street'; 
  Contact.HomeAddressCountry := 'Germany'; 
  Contact.HomeAddressPostalCode := '12345'; 
  Contact.HomeAddressCity := 'City'; 
  Contact.HomeTelephoneNumber := '+49(0)1239/23903'; 
  Contact.HomeFaxNumber := '+49(0)1239/23904'; 
  Contact.Email1Address := '[email protected]'; 
  Contact.Save; 
  OutlApp := nil; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin 
 // procedura wykorzystania
 NewContactItem; 
end; 

Uwaga! To dziala pod Delphi 5/6 i Outlook'a 2000/98. Uwaga! Kod nie był testowany.
Kod pochodzi ze strony www.swissdelphicenter.ch.

0 komentarzy