Delphi » FAQ » Sieć

Jak automatycznie Nawiązać i rozłączyć połączenie DialUp

lofix
uses 
 WinInet; 

// automatyczne nawiązanie połączenia
procedure TForm1.BtnPolaczClick(Sender: TObject); 
var 
 dwConnectionTypes: DWORD; 
begin 
 dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN + 
  INTERNET_CONNECTION_PROXY; 
 if not InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then 
  //nie połaczony
  if not InternetAutodial(INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE or 
   INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED, 0) then 
  begin 
   // błąd
  end; 
end; 


// automatyczne rozłączenie
procedure TForm1.BtnRozlaczClick(Sender: TObject); 
var 
 dwConnectionTypes: DWORD; 
begin 
 dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN + 
  INTERNET_CONNECTION_PROXY; 
 if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then 
  // połaczony
  InternetAutodialHangup(0); 
end; 


Zaczerpnięte z torry.net

0 komentarzy