Delphi FAQ Sieć

Jak automatycznie Nawiązać i rozłączyć połączenie DialUp

lofix
uses 
  WinInet; 
 
// automatyczne nawiązanie połączenia
procedure TForm1.BtnPolaczClick(Sender: TObject); 
var 
  dwConnectionTypes: DWORD; 
begin 
  dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN + 
    INTERNET_CONNECTION_PROXY; 
  if not InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then 
    //nie połaczony
    if not InternetAutodial(INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE or 
      INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED, 0) then 
    begin 
      // błąd
    end; 
end; 
 
// automatyczne rozłączenie
procedure TForm1.BtnRozlaczClick(Sender: TObject); 
var 
  dwConnectionTypes: DWORD; 
begin 
  dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM + INTERNET_CONNECTION_LAN + 
    INTERNET_CONNECTION_PROXY; 
  if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then 
    // połaczony
    InternetAutodialHangup(0); 
end; 
 


Zaczerpnięte z torry.net

0 komentarzy