Delphi » FAQ

Pobieranie info nagłówka naszego exeka

lofix

Można użyc QuikView, ale on jest płatny, a jego okrojona wersja dostarczona jest z Windows. Po co to komu ? Mamy Delphi, z którym dostajemy wspaniałe narzędzie tdump.exe, znajdujące się w katalogu $Delphi$\Bin. Działa z linii komend. Poniżej pokazuję sposób wywołania bez opcji (najlepiej za pierwszym razem), który skieruje wynik do pliku info.txt.

tdump x:\katalog\nasz_program.exe >> info.txt

FAQ

0 komentarzy