Delphi » FAQ

Jak zrobić aby formularz był przeźroczysty

Adam Boduch

W sekcji private:

procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;

Teraz w sekcji Implementation:

procedure TForm1.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
inherited CreateParams(Params);
Params.ExStyle := Params.ExStyle or WS_EX_TRANSPARENT;
end;

FAQ

1 komentarz

Czy można zmienić stopień przezroczystości?