Delphi » FAQ

Jak zmierzyć czas wykonywania operacji

Dryobates

Często pojawia się problem porównania szybkości wykonywania dwóch różnych operacji. Najczęściej stosuje się w tym celu zegar systemowy, jednak taka metoda jest mało dokładna, jeżeli potrzeba nam porównać operacje, które wykonują się bardzo szybko.
Z tego powodu Intel wprowadził w procesorach Pentium instrukcję RDTSC (Read Time Stamp Counter) podającą liczbę cykli zegara jakie upłynęły od włączenia komputera.
Można to wykorzystać do porównania dwóch operacji:

procedure Test;

//ReaD Time Stamp Counter
 function RDTSC: Int64;
 const
  D32 = $66;
 var
  TimeStamp: record
   case Byte of
    1: (Whole: Int64);
    2: (Lo, Hi: LongInt);
   end;
 begin
  asm
   rdtsc
  {$ifdef Cpu386}
   mov [TimeStamp.Lo], eax
   mov [TimeStamp.Hi], edx
  {$else}
   db D32
   mov word ptr TimeStamp.Lo, AX
   mov [TimeStamp.Hi], eax
   db D32
   mov word ptr TimeStamp.Hi, DX
   mov [TimeStamp.Hi], edx
  {$endif}
  end;
  Result := TimeStamp.Whole;
 end;

const
 n = $FFFFFFF; //Liczba powtórzeń. Im większa tym lepsze porównanie
var
 i: Integer;
 czas1, czas2: Int64;
begin
 czas1 := RDTSC;
 for i:= 0 to n do
  //Operacja do wykonania
 czas2 := RDTSC;
 czas2 := czas2 - czas1;
 ShowMessage('Średnia liczba cykli potrzebnych na wykonanie operacji '+FloatToStr(czas2/n));
end;
FAQ

4 komentarzy

nie używajcie ten niskopoziomowej metody. winapi oferuje gotowe funkcje: QueryPerformanceCounter/QueryPerformanceFrequency

Pentium, czyli oznaczenie rodziny procesorów :) Wszystkie procesory od pierwszych Pentium posiadaja tą instrukję (ja mam np. Durona i też jest).
Jeżeli piszę o konkretnym producencie to piszę, że w takich to a takich jego rozszrzeniach (3D Now! lub SSE)

No dobra a co jesli mam AMD a nie Intela?;P

Nie wiem dokładnie, jak to działa... Nie wgłębiam się w działanie procesorka... Ale w systemie windows jest chyba coś takiego jak wielowątkowość. Czy "wkroczenie" wątku w nasz proces nie pogmatwa tego??? Taki mierzony czas jest chyba RÓWNY LUB WIĘKSZY niż czas działania procesu... :)