Delphi » FAQ

Jak zmienić datę modyfikacji pliku

Adam Boduch

Na początek procedura:

procedure FSetFileTime(FFile : String; Data : String);
var
Age, FHandle: integer;
LocalFileTime, FileTime: TFileTime;
F: File;
begin
if FileExists(FFile) then
begin
AssignFile(F, FFile);
Reset(F);
try
Age := DateTimeToFileDate(StrToDateTime(Data));
FHandle := TFileRec(F).Handle;
DosDateTimeToFileTime(LongRec(Age).Hi, LongRec(Age).Lo,
LocalFileTime);
LocalFileTimeToFileTime(LocalFileTime, FileTime);
SetFileTime(FHandle, nil, nil, @FileTime); {ustawia datę ostatniej modifikacji }
finally
CloseFile(F);
end;
end else
ShowMessage('Błąd! Plik nie istnieje!');
end;
Teraz żeby zmienić datę piszesz:

FSetFileTime('C:Delphi.zip', '01-01-01');

W tym wypadku na 01-01-2001 r.

FAQ

1 komentarz

a da się mienić date utworzenia?