Delphi » FAQ
FAQ

1 komentarz

Pozostałe ID kursorów to:
IDC_APPSTARTING
IDC_HELP
IDC_SIZE
IDC_SIZENWSE
IDC_ARROW
IDC_IBEAM
IDC_SIZEALL
IDC_SIZEWE
IDC_CROSS
IDC_ICON
IDC_SIZENESW
IDC_UPARROW
IDC_HAND
IDC_NO
IDC_SIZENS
IDC_WAIT
SetSystemCursor(LoadCursor(0, IDC_Help
),OCR_NORMAL);