Delphi » FAQ

Jak zmaksymilizowac, zminimalizować dowolne okno

Adam Boduch

Tak jak w powyższy przykładzie musimy znać uchwyt okna ( zdobywa się go tak samo jak w powyższym przykładzie ). Jeżeli już go znamy można skorzystać z takich funkcji:

ShowWindow(uchwyt, działanie);

Pod słowem działanie mogą się znaleźć takie oto pozycje:

SW_MAXIMIZE - maksymilizuje okno;
SW_MINIMIZE - minimalizuje okno;
SW_RESTORE - przywraca;
SW_HIDE - ukrywa;
SW_SHOW - pokazuje;

FAQ

1 komentarz

Mam pytanie: a jak zamknąć okno, jeżeli znam jego handlera, oraz jak sprawdzić czy jest otwarty jakiś folder