Delphi » FAQ

Jak zawiesić działanie myszki

Adam Boduch

Należy skorzystać z modułu ShellAPI. Żeby przywrócić działanie myszy należy zresetować komputer. Oto kod:

uses ShellApi;
// ...
ShellExecute(Handle, 'open', 'rundll32', 'mouse,disable', nil, SW_SHOWNORMAL);
FAQ

4 komentarzy

Mam taka dolegliwość że myszka przestaje mi działać bez pomocy jakiego kolwiek programu, działa kiedy chce jest na to jakas rada ??

Idź z myszką do "Doktora"

Do weterynarza :D

todziala tylko na wnidowsach 98 a nie na xp