Delphi » FAQ

Jak zapisać, odczytać wartość binarną z rejestru

Adam Boduch

Odczytywanie odbywa się podobnie jak zapis z tym, że zamiast WriteBinaryData piszesz ReadBinary.

var
 Rejestr : TRegistry;
 Zmienna : String;
begin
 Zmienna := 'www.programowanie.of.pl';
 Rejestr:=TRegistry.Create;
 Rejestr.OpenKey('SoftwarePad',True);
 Rejestr.WriteBinaryData('Nazwa wartości',Zmienna,SizeOf(Zmienna));
 Rejestr.Free;

Nie zapomnij dodać do listy uses słowo: Registry;

FAQ

3 komentarzy

"A inne wartości?" a czasem nie jest tak, że po wpisaniu Rejestr i kropki nie pokazują się wszystkie funkcje dostępne dla zmiennej Rejestr? Mi tak się dzieje.

Odczyt w ten sposob nie dziala.

A inne wartości?