FAQ

1 komentarz

Uses Math;

Fukcja j.w. służy do formatowania wyniku, zaokrąglenie wyniku to:
var
R : Real;
begin
R := 2.1111243432;
R:=RundTo(R,-2)// wynik R= 2.11