Delphi » FAQ

Jak zamknąć inną aplikację znając jej ścieżkę

Adam Boduch

Jeżeli znasz ścieżkę uruchomionego programu to możesz zamknąć ją. Jak? Pokazuje to poniższy kod. Aha, do listy modułów uses musisz dodać słowo "TLHelp32".

var
 PHandle, FHandle: THandle;
 Process:TProcessEntry32;
 Done, Next: Boolean;
 EXE : String; // ścieżka programu
begin
 EXE := ExtractFileName('C:\Program Files\GIMP\bin\gimp-2.2.exe');
 FHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
 Process.dwSize := Sizeof(Process);
 Next := Process32First(FHandle,Process);
 while Next do
 begin{ jesli sciezka dostepu sie zgadza }
  if AnsiLowerCase(Process.szExeFile) = AnsiLowerCase(EXE) then
  begin
   PHandle:=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, False, 
   Process.th32ProcessID);
   { to probujemy zabic aplikacje }
   Done := TerminateProcess(PHandle,0);
   if not Done then
    MessageBox(Handle, 'Błąd', 'Błąd', MB_OK);
   end;
  Next := Process32Next(FHandle,Process);
  end;
  CloseHandle(FHandle);
end;
FAQ

3 komentarzy

znalazlem blad:

jako EXE nie podajesz sciezki do pliku tylko jego nazwe, ew. EXE := ExtractFileName('C:\Windows\Pulpit\prog.exe');

inaczej progcedura nic nie zamknie i nawet cie o tym nie poinformuje

kolejny błąd nazwa zmiennej powinna być inna niż Next
delphi 6 zgłasza błąd bo Next to nazwa procedury w forms.pas

To ją zmień :P