Delphi FAQ

Jak zablokować mysz i klawiatur na określony czas

Pijotr
function FunctionDetect (LibName, FuncName: String; var LibPointer: Pointer): boolean;
var LibHandle: tHandle;
begin
 Result := false;
 LibPointer := NIL;
  if LoadLibrary(PChar(LibName)) = 0 then exit;
  LibHandle := GetModuleHandle(PChar(LibName));
  if LibHandle <> 0 then
  begin
  LibPointer := GetProcAddress(LibHandle, PChar(FuncName));
  if LibPointer <> NIL then Result := true;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var xBlockInput : function (Block: BOOL): BOOL; stdcall;
begin
 if FunctionDetect ('USER32.DLL', 'BlockInput', @xBlockInput) then
 begin
  xBlockInput (True); // Disable Keyboard & mouse
  Sleep(10000);    // Wait for for 10 Secounds
  xBlockInput (False); // Enable Keyboard & mouse
 end;
end;
FAQ

5 komentarzy

Skoro funkcja pochodzi z USER32.DLL to czy nie lepiej jest ją statycznie zlinkować. Przecież User32.dll jest (na ogół) wymagane by uruchomić nasz exe ??

Może sie mylę, ale chyba po wywołaniu LoadLibrary() powinno być FreeLibrary() (pomijając sytuację, gdzie ładowanie nie powiodło się, tzn. uchwyt = 0)?

I po co to, mogles dac wskazowke jak zablokowac inputy, chociaz i to nie jest nikomu potrzebne.

może sie komuś z początkujących przyda...

Każdy czasem coś szuka, a jak jest kod to łatwiej