Jak załadować z zasobów kursor

Adam Boduch

Gdy już masz przygotowany kursor w edytorze zasobów, robisz np. coś takiego:

{$R NAZWAZASOBU.RES}
const
  crMojKursor = 1; // numer musi być większy od zera
begin
  Screen.Cursors[crMojKursor] := LoadCursor(hInstance, 'MOJKURSOR');
  Form1.Cursor := crMojKursor;

Następuje tutaj załadowanie kursora z zasobów. Na samym początku deklarowana jest nazwa zasobu, a później stała z nazwą kursora.

FAQ

0 komentarzy