Delphi » FAQ

Jak wywołać migotanie programu na pasku zadań

Adam Boduch

Normalnie jeżeli chcesz, aby na pasku zadań nazwa Twojego programu się "zapaliła" to piszesz coś takiego:

FlashWindow(Application.Handle,True);

Jeżeli chcesz, aby program przestał być zaznaczony to zamiast "True" piszesz "False". Teraz jeżeli chcesz, aby nazwa raz się zapalała, a raz "gasiła" to musisz na formie postawić komponent Timer. Zmień "Enabled" na False. W procedurze "OnTimer" tegoż komponentu piszesz:

var
  Miganie : Boolean;

procedure OnTimer(Sender: Tobject);
begin
  Miganie := not Miganie;
  FlashWindow(Application.Handle, Miganie);
end;

Teraz żeby uruchomić zegar musisz napisać:

Timer1.Enabled := True; 
FAQ

1 komentarz

Ja bym polecił ze swojej strony FlashWindowEx, które jest o niebo lepsze :P