Delphi FAQ

Jak wyliczać sumę kontrolną CRC-32 (kontrola błędów)

Twardy

Czasami robiąc program, dla własnej aplikacji dodatkowo robimy pliki binarne, które przechowują jakieś ważne informacje dla naszego programu. Wszystko jest w porządku do czasu, kiedy nasz plik poprzez jakieś operacje (np. kopiowanie z jednego miejsca na drugie) utraci jakieś dane, lub część. Co wtedy? W takim przypadku najlepszym wyjściem chyba by było zastosować jakąś metodę sprawdzania poprawności struktury tego pliku. Można by się posilić na to, aby nasz program miał kopie takiego pliku w sobie i porównywał ją za każdym razem przed operacją na pliku. Ale czy to jest ekonomiczne, zwłaszcza, gdy wspomniany plik przechowuje dane dynamiczne, które czasami program z niego usuwa, a czasami dodaje. W takim przypadku najlepszym sposobem jest zastosować tzw. sumę kontrolną, która jest reprezentowana przez liczbę odpowiednio zliczoną na podstawie bajtów, które reprezentują wspomniany plik.
Właśnie tutaj chciałbym przedstawić, w jaki sposób wykonuje się sumę kontrolną typu CRC-32. Suma ta reprezentowana jest przez liczbę 32 - bitową. Jest to powszechny typ kontroli znany dla niektórych archiwów.
Operacja zliczania sumy kontrolnej odbywa się w 3 etapach:

  1. Przypisanie zmiennej reprezentującej sumę kontrolną wartością $FFFFFFFF (-1)
  2. Sczytywanie wszystkich bajtów poddanych sumie kontrolnej, które w odpowiedniej procedurze poprzez operacje bitowe względem odpowiedniej tablicy liczb 32 bitowych, uaktualniają liczbę reprezentującą sumę kontrolną
  3. Liczba reprezentatywna zostaje poddana negacji względem bitów liczby $FFFFFFFF, poprzez operacje bitową XOR.

W etapie 2 wspomniałem o tym, że liczba reprezentująca musi zostać poddana odpowiednim operacją bitowym (XOR, SHR, AND), względem odpowiedniej tablicy i liczb reprezentujących sczytywany plik. Tablica ta, zawiera odpowiednie liczby 32 bitowe, a jej rozmiar to 255 elementów. A w praktyce to wygląda tak:

const
 CRC32TAB : ARRAY[0..255] OF LONGINT = (
      $00000000, $77073096, $EE0E612C, $990951BA, $076DC419, $706AF48F,
      $E963A535, $9E6495A3, $0EDB8832, $79DCB8A4, $E0D5E91E, $97D2D988,
      $09B64C2B, $7EB17CBD, $E7B82D07, $90BF1D91, $1DB71064, $6AB020F2,
      $F3B97148, $84BE41DE, $1ADAD47D, $6DDDE4EB, $F4D4B551, $83D385C7,
      $136C9856, $646BA8C0, $FD62F97A, $8A65C9EC, $14015C4F, $63066CD9,
      $FA0F3D63, $8D080DF5, $3B6E20C8, $4C69105E, $D56041E4, $A2677172,
      $3C03E4D1, $4B04D447, $D20D85FD, $A50AB56B, $35B5A8FA, $42B2986C,
      $DBBBC9D6, $ACBCF940, $32D86CE3, $45DF5C75, $DCD60DCF, $ABD13D59,
      $26D930AC, $51DE003A, $C8D75180, $BFD06116, $21B4F4B5, $56B3C423,
      $CFBA9599, $B8BDA50F, $2802B89E, $5F058808, $C60CD9B2, $B10BE924,
      $2F6F7C87, $58684C11, $C1611DAB, $B6662D3D, $76DC4190, $01DB7106,
      $98D220BC, $EFD5102A, $71B18589, $06B6B51F, $9FBFE4A5, $E8B8D433,
      $7807C9A2, $0F00F934, $9609A88E, $E10E9818, $7F6A0DBB, $086D3D2D,
      $91646C97, $E6635C01, $6B6B51F4, $1C6C6162, $856530D8, $F262004E,
      $6C0695ED, $1B01A57B, $8208F4C1, $F50FC457, $65B0D9C6, $12B7E950,
      $8BBEB8EA, $FCB9887C, $62DD1DDF, $15DA2D49, $8CD37CF3, $FBD44C65,
      $4DB26158, $3AB551CE, $A3BC0074, $D4BB30E2, $4ADFA541, $3DD895D7,
      $A4D1C46D, $D3D6F4FB, $4369E96A, $346ED9FC, $AD678846, $DA60B8D0,
      $44042D73, $33031DE5, $AA0A4C5F, $DD0D7CC9, $5005713C, $270241AA,
      $BE0B1010, $C90C2086, $5768B525, $206F85B3, $B966D409, $CE61E49F,
      $5EDEF90E, $29D9C998, $B0D09822, $C7D7A8B4, $59B33D17, $2EB40D81,
      $B7BD5C3B, $C0BA6CAD, $EDB88320, $9ABFB3B6, $03B6E20C, $74B1D29A,
      $EAD54739, $9DD277AF, $04DB2615, $73DC1683, $E3630B12, $94643B84,
      $0D6D6A3E, $7A6A5AA8, $E40ECF0B, $9309FF9D, $0A00AE27, $7D079EB1,
      $F00F9344, $8708A3D2, $1E01F268, $6906C2FE, $F762575D, $806567CB,
      $196C3671, $6E6B06E7, $FED41B76, $89D32BE0, $10DA7A5A, $67DD4ACC,
      $F9B9DF6F, $8EBEEFF9, $17B7BE43, $60B08ED5, $D6D6A3E8, $A1D1937E,
      $38D8C2C4, $4FDFF252, $D1BB67F1, $A6BC5767, $3FB506DD, $48B2364B,
      $D80D2BDA, $AF0A1B4C, $36034AF6, $41047A60, $DF60EFC3, $A867DF55,
      $316E8EEF, $4669BE79, $CB61B38C, $BC66831A, $256FD2A0, $5268E236,
      $CC0C7795, $BB0B4703, $220216B9, $5505262F, $C5BA3BBE, $B2BD0B28,
      $2BB45A92, $5CB36A04, $C2D7FFA7, $B5D0CF31, $2CD99E8B, $5BDEAE1D,
      $9B64C2B0, $EC63F226, $756AA39C, $026D930A, $9C0906A9, $EB0E363F,
      $72076785, $05005713, $95BF4A82, $E2B87A14, $7BB12BAE, $0CB61B38,
      $92D28E9B, $E5D5BE0D, $7CDCEFB7, $0BDBDF21, $86D3D2D4, $F1D4E242,
      $68DDB3F8, $1FDA836E, $81BE16CD, $F6B9265B, $6FB077E1, $18B74777,
      $88085AE6, $FF0F6A70, $66063BCA, $11010B5C, $8F659EFF, $F862AE69,
      $616BFFD3, $166CCF45, $A00AE278, $D70DD2EE, $4E048354, $3903B3C2,
      $A7672661, $D06016F7, $4969474D, $3E6E77DB, $AED16A4A, $D9D65ADC,
      $40DF0B66, $37D83BF0, $A9BCAE53, $DEBB9EC5, $47B2CF7F, $30B5FFE9,
      $BDBDF21C, $CABAC28A, $53B39330, $24B4A3A6, $BAD03605, $CDD70693,
      $54DE5729, $23D967BF, $B3667A2E, $C4614AB8, $5D681B02, $2A6F2B94,
      $B40BBE37, $C30C8EA1, $5A05DF1B, $2D02EF8D  );

Teraz chciałbym przedstawić jak to wygląda w praktyce, na przykładzie pliku, którego nazwiemy np. Dane.dat.

program GetCRC;
uses Windows;
 
const
    CRCSEED = $FFFFFFFF;
 
function CRC32(Value: Byte; Crc: Longint) : Longint;
begin
  Result := CRC32TAB[BYTE(CRC XOR LONGINT(VALUE))] XOR
           ((CRC SHR 8) AND $00FFFFFF);
 //CRC32TAB - tablica zadeklarowana i wspomniana wcześniej
end;
 
var  Plik     :File;
       Buf     : array[1..1024*10]of byte;
       Res, x : Longint;
       CRC   : Longint;
 
begin
 CRC := CRCSEED;
 AssignFile(Plik, ’Dane.dat’); //było: Assign
 Reset(Plik, 1);
 Repeat
  BlockRead(Plik, Buf, SizeOf(Buf), Res);
  For x:=1 to Res do
   CRC:=CRC32(Buf[x], CRC);
 Until Res<>SizeOf(Buf);
 CloseFile(Plik);  //było: Close
 Crc:=CRC XOR CRCSEED; //Ostateczny wynik sumy kontrolnej
end.
FAQ

7 komentarzy

"jej rozmiar to 255 elementów"

hmm... jeżeli array jest od 0 do 255 to elementów jest 256 ^^

pozdrawiam

Witam wszystkich,

co prawda, stary to artykuł, ale temat wciąż na topie.
Ja mam pytanie do autora powyższego programu (ewentualnie osób, które znają się na rzeczy). Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób mam zliczyć sumę kontrolną pliku z dowolnymi danymi, tak, żeby wynik CRC został zapisany w tym samym pliku, a po ponownym odczycie tych danych, program mógł sprawdzić, czy obliczona bieżąca suma kontrolna CRC zgadza się z tą zapisaną w pliku. Bo problem w tym, że zapis wyniku CRC, też wpływa na zmianę całej sumy kontrolnej CRC pliku.
I jeszcze jedno pytanie: Czy to normalne, że nieraz wynikiem sumy kontrolnej jest liczba ujemna?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki

nie wiedziałem że mi się to może kiedyś przydać, ale teraz mi się bardzo przydało, tylko że wyskoczyło mi pełno błędów i się nie skompilowało, pozamieniałem wszystkie Longint na Cardinal, Assign na AssignFile, Close na CloseFile i UPDCRC32 na CRC32 i działa :)

dzięki za zwięzłą i przejrzystą wskazówkę. już dawno chciałem poznać jak się wylicza CRC32.

Jeśli CRCSEED = $FFFFFFFF;

to

Crc:=CRC xor CRCSEED;

można zastąpić:

Crc:=not CRC;

Chciałbym jeszcze dodać, że niektóre programy kompresujące korzystają z tej metody, tylko, że wpisują wyższe słowo (16 bitowe) 32 bitowego wyniku.
Dzisiaj jeszcze dodam jak się oblicza CRC-16

Właściwie to tak. Nie zwróciłem na to uwagi, że wystarczy zanegować. Dzięki.