Delphi » FAQ

Jak wyliczać sumę kontrolną CRC-32 (kontrola błędów)

Twardy

Czasami robiąc program, dla własnej aplikacji dodatkowo robimy pliki binarne, które przechowują jakieś ważne informacje dla naszego programu. Wszystko jest w porządku do czasu, kiedy nasz plik poprzez jakieś operacje (np. kopiowanie z jednego miejsca na drugie) utraci jakieś dane, lub część. Co wtedy? W takim przypadku najlepszym wyjściem chyba by było zastosować jakąś metodę sprawdzania poprawności struktury tego pliku. Można by się posilić na to, aby nasz program miał kopie takiego pliku w sobie i porównywał ją za każdym razem przed operacją na pliku. Ale czy to jest ekonomiczne, zwłaszcza, gdy wspomniany plik przechowuje dane dynamiczne, które czasami program z niego usuwa, a czasami dodaje. W takim przypadku najlepszym sposobem jest zastosować tzw. sumę kontrolną, która jest reprezentowana przez liczbę odpowiednio zliczoną na podstawie bajtów, które reprezentują wspomniany plik.
Właśnie tutaj chciałbym przedstawić, w jaki sposób wykonuje się sumę kontrolną typu CRC-32. Suma ta reprezentowana jest przez liczbę 32 - bitową. Jest to powszechny typ kontroli znany dla niektórych archiwów.
Operacja zliczania sumy kontrolnej odbywa się w 3 etapach:

 1. Przypisanie zmiennej reprezentującej sumę kontrolną wartością $FFFFFFFF (-1)
 2. Sczytywanie wszystkich bajtów poddanych sumie kontrolnej, które w odpowiedniej procedurze poprzez operacje bitowe względem odpowiedniej tablicy liczb 32 bitowych, uaktualniają liczbę reprezentującą sumę kontrolną
 3. Liczba reprezentatywna zostaje poddana negacji względem bitów liczby $FFFFFFFF, poprzez operacje bitową XOR.

W etapie 2 wspomniałem o tym, że liczba reprezentująca musi zostać poddana odpowiednim operacją bitowym (XOR, SHR, AND), względem odpowiedniej tablicy i liczb reprezentujących sczytywany plik. Tablica ta, zawiera odpowiednie liczby 32 bitowe, a jej rozmiar to 255 elementów. A w praktyce to wygląda tak:

const
 CRC32TAB : ARRAY[0..255] OF LONGINT = (
   $00000000, $77073096, $EE0E612C, $990951BA, $076DC419, $706AF48F,
   $E963A535, $9E6495A3, $0EDB8832, $79DCB8A4, $E0D5E91E, $97D2D988,
   $09B64C2B, $7EB17CBD, $E7B82D07, $90BF1D91, $1DB71064, $6AB020F2,
   $F3B97148, $84BE41DE, $1ADAD47D, $6DDDE4EB, $F4D4B551, $83D385C7,
   $136C9856, $646BA8C0, $FD62F97A, $8A65C9EC, $14015C4F, $63066CD9,
   $FA0F3D63, $8D080DF5, $3B6E20C8, $4C69105E, $D56041E4, $A2677172,
   $3C03E4D1, $4B04D447, $D20D85FD, $A50AB56B, $35B5A8FA, $42B2986C,
   $DBBBC9D6, $ACBCF940, $32D86CE3, $45DF5C75, $DCD60DCF, $ABD13D59,
   $26D930AC, $51DE003A, $C8D75180, $BFD06116, $21B4F4B5, $56B3C423,
   $CFBA9599, $B8BDA50F, $2802B89E, $5F058808, $C60CD9B2, $B10BE924,
   $2F6F7C87, $58684C11, $C1611DAB, $B6662D3D, $76DC4190, $01DB7106,
   $98D220BC, $EFD5102A, $71B18589, $06B6B51F, $9FBFE4A5, $E8B8D433,
   $7807C9A2, $0F00F934, $9609A88E, $E10E9818, $7F6A0DBB, $086D3D2D,
   $91646C97, $E6635C01, $6B6B51F4, $1C6C6162, $856530D8, $F262004E,
   $6C0695ED, $1B01A57B, $8208F4C1, $F50FC457, $65B0D9C6, $12B7E950,
   $8BBEB8EA, $FCB9887C, $62DD1DDF, $15DA2D49, $8CD37CF3, $FBD44C65,
   $4DB26158, $3AB551CE, $A3BC0074, $D4BB30E2, $4ADFA541, $3DD895D7,
   $A4D1C46D, $D3D6F4FB, $4369E96A, $346ED9FC, $AD678846, $DA60B8D0,
   $44042D73, $33031DE5, $AA0A4C5F, $DD0D7CC9, $5005713C, $270241AA,
   $BE0B1010, $C90C2086, $5768B525, $206F85B3, $B966D409, $CE61E49F,
   $5EDEF90E, $29D9C998, $B0D09822, $C7D7A8B4, $59B33D17, $2EB40D81,
   $B7BD5C3B, $C0BA6CAD, $EDB88320, $9ABFB3B6, $03B6E20C, $74B1D29A,
   $EAD54739, $9DD277AF, $04DB2615, $73DC1683, $E3630B12, $94643B84,
   $0D6D6A3E, $7A6A5AA8, $E40ECF0B, $9309FF9D, $0A00AE27, $7D079EB1,
   $F00F9344, $8708A3D2, $1E01F268, $6906C2FE, $F762575D, $806567CB,
   $196C3671, $6E6B06E7, $FED41B76, $89D32BE0, $10DA7A5A, $67DD4ACC,
   $F9B9DF6F, $8EBEEFF9, $17B7BE43, $60B08ED5, $D6D6A3E8, $A1D1937E,
   $38D8C2C4, $4FDFF252, $D1BB67F1, $A6BC5767, $3FB506DD, $48B2364B,
   $D80D2BDA, $AF0A1B4C, $36034AF6, $41047A60, $DF60EFC3, $A867DF55,
   $316E8EEF, $4669BE79, $CB61B38C, $BC66831A, $256FD2A0, $5268E236,
   $CC0C7795, $BB0B4703, $220216B9, $5505262F, $C5BA3BBE, $B2BD0B28,
   $2BB45A92, $5CB36A04, $C2D7FFA7, $B5D0CF31, $2CD99E8B, $5BDEAE1D,
   $9B64C2B0, $EC63F226, $756AA39C, $026D930A, $9C0906A9, $EB0E363F,
   $72076785, $05005713, $95BF4A82, $E2B87A14, $7BB12BAE, $0CB61B38,
   $92D28E9B, $E5D5BE0D, $7CDCEFB7, $0BDBDF21, $86D3D2D4, $F1D4E242,
   $68DDB3F8, $1FDA836E, $81BE16CD, $F6B9265B, $6FB077E1, $18B74777,
   $88085AE6, $FF0F6A70, $66063BCA, $11010B5C, $8F659EFF, $F862AE69,
   $616BFFD3, $166CCF45, $A00AE278, $D70DD2EE, $4E048354, $3903B3C2,
   $A7672661, $D06016F7, $4969474D, $3E6E77DB, $AED16A4A, $D9D65ADC,
   $40DF0B66, $37D83BF0, $A9BCAE53, $DEBB9EC5, $47B2CF7F, $30B5FFE9,
   $BDBDF21C, $CABAC28A, $53B39330, $24B4A3A6, $BAD03605, $CDD70693,
   $54DE5729, $23D967BF, $B3667A2E, $C4614AB8, $5D681B02, $2A6F2B94,
   $B40BBE37, $C30C8EA1, $5A05DF1B, $2D02EF8D );

Teraz chciałbym przedstawić jak to wygląda w praktyce, na przykładzie pliku, którego nazwiemy np. Dane.dat.

program GetCRC;
uses Windows;

const
  CRCSEED = $FFFFFFFF;

function CRC32(Value: Byte; Crc: Longint) : Longint;
begin
 Result := CRC32TAB[BYTE(CRC XOR LONGINT(VALUE))] XOR
      ((CRC SHR 8) AND $00FFFFFF);
 //CRC32TAB - tablica zadeklarowana i wspomniana wcześniej
end;

var Plik   :File;
    Buf   : array[1..1024*10]of byte;
    Res, x : Longint;
    CRC  : Longint;

begin
 CRC := CRCSEED;
 AssignFile(Plik, ’Dane.dat’); //było: Assign
 Reset(Plik, 1);
 Repeat
 BlockRead(Plik, Buf, SizeOf(Buf), Res);
 For x:=1 to Res do
  CRC:=CRC32(Buf[x], CRC);
 Until Res<>SizeOf(Buf);
 CloseFile(Plik); //było: Close
 Crc:=CRC XOR CRCSEED; //Ostateczny wynik sumy kontrolnej
end.
FAQ

7 komentarzy

Właściwie to tak. Nie zwróciłem na to uwagi, że wystarczy zanegować. Dzięki.

Chciałbym jeszcze dodać, że niektóre programy kompresujące korzystają z tej metody, tylko, że wpisują wyższe słowo (16 bitowe) 32 bitowego wyniku.
Dzisiaj jeszcze dodam jak się oblicza CRC-16

Jeśli CRCSEED = $FFFFFFFF;

to

Crc:=CRC xor CRCSEED;

można zastąpić:

Crc:=not CRC;

dzięki za zwięzłą i przejrzystą wskazówkę. już dawno chciałem poznać jak się wylicza CRC32.

nie wiedziałem że mi się to może kiedyś przydać, ale teraz mi się bardzo przydało, tylko że wyskoczyło mi pełno błędów i się nie skompilowało, pozamieniałem wszystkie Longint na Cardinal, Assign na AssignFile, Close na CloseFile i UPDCRC32 na CRC32 i działa :)

Witam wszystkich,

co prawda, stary to artykuł, ale temat wciąż na topie.
Ja mam pytanie do autora powyższego programu (ewentualnie osób, które znają się na rzeczy). Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób mam zliczyć sumę kontrolną pliku z dowolnymi danymi, tak, żeby wynik CRC został zapisany w tym samym pliku, a po ponownym odczycie tych danych, program mógł sprawdzić, czy obliczona bieżąca suma kontrolna CRC zgadza się z tą zapisaną w pliku. Bo problem w tym, że zapis wyniku CRC, też wpływa na zmianę całej sumy kontrolnej CRC pliku.
I jeszcze jedno pytanie: Czy to normalne, że nieraz wynikiem sumy kontrolnej jest liczba ujemna?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki

"jej rozmiar to 255 elementów"

hmm... jeżeli array jest od 0 do 255 to elementów jest 256 ^^

pozdrawiam