Delphi » FAQ

Jak wykonać procedurę po naciśnięciu klawisza ENTER

Adam Boduch

Załóżmy, że masz komponent Edit i chciałbyś, aby po naciśnięciu klawisza Enter wykonała się jakaś procedura. Taki kod musisz wpisać pod zdarzenie OnKeyPress tegoż Edita:

if Key = #13 then NazwaProceduryDoWykonania;

Istnieje też drugi sposób, bardzo podobny. Możesz przypisać pod zdarzenie OnKeyDown taki kod:

if Key = 13 then NazwaProceduryDoWykonania;
FAQ

2 komentarzy

to proste, a służy do tego funkcja Ord.
Wrzuć na formatkę 2 Edity i w zdarzeniu OnKeyPress pierwszego wpisz:

Edit2.Text:=IntToStr(Ord(key));
Edit1.SetFocus;
Edit1.SelectAll;

teraz możesz posprawdzać, jaki kod przypisany jest każdemu klawiszowi.

skad mam wiedziec np. jaki numer ma litera "A" na klawiaturze