Jak wydrukować zawartość komponentu ListBox

Mikilo

Należy w tym celu dodać do formularza komponent ListBox, Button. Zdarzenie OnClick przycisku powinno wyglądać następująco:

var 
  R: TRichEdit;
begin
  R:= TRichEdit.Create(nil); //wywołaj kreator komponentu
  R.Parent := self; //rodzicem będzie formatka
  R.WordWrap := false; //nie zawijaj wierszy
  R.Visible := false; //niewidoczny
  R.Lines := ListBox1.Items; //pobierz tekst z listBoxa do RichEdita
  R.Print(R.Text); //wydrukuj
  R.Free; //zwolnij uchwyt Richa
end;
FAQ

4 komentarzy

do mikilo: po co dodawać RichEdita skoro jest on tworzony dynamicznie ;o)

nie trzeba ale do USES trzeba dodać StdCtrls, ComCtrls

Jest to rozwiązanie zatępcze, bardzo proste, bez korzystania z klasy TPrinter, ale - skuteczne. Może ktoś nie wpadł na ten pomysł, wiec może się przydać.

zapomniałem na forme trzeba dodać jeszcze Richedit:))))