Delphi » FAQ

Jak wyczyścić zawartość komponentu TImage

Adam Boduch

Po załadowaniu obrazka do komponentu TImage, niekiedy konieczne będzie wyczyszczenie zawartości tego komponentu. W tym celu należy wywołać metodę Assign (z parametrem Nil, z klasy TPicture:

Image1.Picture.Assign(Nil);

lub

Image1.Picture.Bitmap := Nil;
FAQ

0 komentarzy