Delphi » FAQ

Czyszczenie konsoli w delphi

Alvinek34

Wiele osób pewnie zadaje sobie pytanie na to, jak wyczyścić konsole w Delphi. Oczywiście to nie jest przykład ze sztuczką z przewinięciem konsoli. Tutaj daje wam przykład jak kompletnie ją wyczyścić. Używamy do tego procedury zapożyczonej z starej wersji Delphi bodajże 3:

uses 
 SysUtils, Windows;

procedure ClearScreen;
var
 p         : COORD;
 nChars      : DWORD;
 buf_info     : CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO;
 console      : Cardinal;
begin
 console := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 p.X := 0;
 p.Y := 0;
 GetConsoleScreenBufferInfo(Console, buf_info);
 FillConsoleOutputCharacter(Console, ' ', buf_info.dwSize.X * buf_info.dwSize.Y, p, nChars);
 GetConsoleScreenBufferInfo(Console, buf_info);
 FillConsoleOutputAttribute(Console, buf_info.wAttributes, buf_info.dwSize.X * buf_info.dwSize.Y, p, nChars);
 SetConsoleCursorPosition(Console, P);
end;

Teraz możemy napisać coś bez zbędnego bałaganu w konsoli.

FAQ

2 komentarzy

IMO, prościej jest ściągnąć moduł CRT dla Delphi i użyć ClrScr...

Ja tam wole taki sposób. Nie lubię upychać programów jakimiś modułami, bo to tylko zwiększa rozmiar. :)