Delphi » FAQ

Jak wyłączyć skróty w Windows (Ctrl Del Alt )

Adam Boduch

W systemach Win9x/ME:
Należy oszukać system tak aby myślał, że nasz program jest wygaszaczem ekranu.

var 
  L: LongBool;
begin
  SystemParametersInfo(97, Word(True), @L, 0); //Włącza blokadę
  SystemParametersInfo(97, Word(False), @L, 0); //Wyłącza blokadę
end; 

W systemie WinNT/2K/XP (z www.torry.net) :
Należy dodać do rejestru w kluczu:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
wartość ciągu:
DisableTaskMgr
równą 1
Jeżeli jakiś klucz nie istnieje to należy go dodać (domyślnie nie ma klucza System).
Jeżeli chcesz znowu przywrócić działanie Menedżera zadań to usuń DisableTaskMgr.
O operacjach na rejestrze patrz Rejestr

FAQ

4 komentarzy

Odpowiedz dla johnego: Wygeneruj zdarzenie onCreate formy i jako tresc wpisz Application.Title := '';

tylko pa takim zabiegu menadżer w XP wogule się nie włancza. a jak zrobić żeby się włanczał ale mojego programu tam nie było

Jak wyłączyć skróty w Windows? ( Ctrl + Del + Alt )
To chyba nie dotyczy tematu:
W systemie WinNT/2K/XP (z www.torry.net) :
Należy dodać do rejestru w kluczu:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
wartość ciągu:
DisableTaskMgr
równą 1
Jeżeli jakiś klucz nie istnieje to należy go dodać (domyślnie nie ma klucza System).
Jeżeli chcesz znowu przywrócić działanie Menedżera zadań to usuń DisableTaskMgr.
:)

a jak to calkiem wylaczyc w vista ? (tzn. zadnego okienka wyloguj, taskmgr,itp.)