Delphi » FAQ

Jak utworzyć, usunąć katalog

Adam Boduch

Aby utworzyć katalog, należy skorzystać z funkcji

MkDir('Nazwa katlogu')

Jeżeli chcemy go usunąć to używamy funkcji

RmDir('Nazwa katalogu')

Jeśli zaś zachodzi potrzeba stworzenia zagłębionych folderów, których nazw nie znamy (np. jest tak w instalatorach), możemy użyć

ForceDirectories('nazwa katalogu')

Aby usunąć katalog, który nie jest pusty, należy użyć:

uses ShellApi

function DelDir(dir: string): Boolean;
var
 fos: TSHFileOpStruct;
begin
 ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));
 with fos do
 begin
  wFunc := FO_DELETE;
  fFlags := FOF_SILENT or FOF_NOCONFIRMATION;
  pFrom := PChar(dir + #0);
 end;
 Result := (0 = ShFileOperation(fos));
end;
FAQ

4 komentarzy

Folder musi być pusty...

U mnie nie chce dzialac RmDIr nawet przy zmianie atrybutu katalogu na normalny.

MkDir Działa tylko dla jednego katalogu np. Gdy chcemy utworzyć nowy katalog o nazwie \"bezybez\" w katalogu \"temp\" na dycku \"c:\" to niema problemu. MkDir(\'C:\Temp\Bezybez\') ale jeżeli chcemy utworzyć taki katalog a nie mamy katalogu \"c:\temp\" wtedy program zwróci błąd że nie może utworzyć katalogu. Nie wiem jak to ominąć w prosty sposób, ja napisałem sobie swoją funkcję która sprawdza poszczególne katalogi od root-a i jezeli katalog nie istnieje to go zaklada.

ForceDirectories(C:\Programy\cos)

Stworzy wszystkie nieistniejące katalogi.