Delphi » FAQ

Jak usunąć ramkę 3D i scrollbary z TWebBrowser

KFP

Wstawiamy na Form1 komponant TWebBrowser zmieniamy
nazwę z WebBrowser1 na WebBrowser, klikamy na zakładkę
"Events" i do OnDocumentComplete dopisujemy to:

OleObject.Document.Body.Style.borderStyle := 'none';

całość powinna wyglądać tak:

 procedure  TForm1.WebBrowserDocumentComplete(Sender: TObject;
  const  pDisp: IDispatch; var  URL: OleVariant);
 begin 
 with  WebBrowser do 
  begin 
  OleObject.Document.Body.Style.OverflowX := 'hidden'; // ukrywa scrollbar poziomy ;)
  OleObject.Document.Body.Style.OverflowY := 'hidden'; // ukrywa scrollbar pionowy ;)
  OleObject.Document.Body.Style.borderStyle := 'none'; // usuwa styl 3D ramki ;)
  end;
 end;

sporo osób poszukuje tego ukrywania scrollbarów i 3D framów :)

FAQ

0 komentarzy