Delphi » FAQ

Jak uruchomić Panel sterowania

Ktos

Należy skorzystać z funkcji ShellExecute, programu rundll32 i odpowiedniej funkcji biblioteki shell32.dll

ShellExecute(Handle, 'open', 'rundll32', 'shell32,Control_RunDLL', nil, SW_SHOW);

i gotowe!

Należy pamiętać o odpowiedniej pisowni parametru shell32,Control_RunDLL - jakakolwiek pomyłka spowoduje błąd.

Można także uruchomić poszczególne aplety panelu sterowania:

ShellExecute(Handle, 'open', 'rundll32', 'shell32,Control_RunDLL desk.cpl', nil, SW_SHOW); //uruchamia właściwości ekranu

analogicznie:

np. shell32,Control_RunDLL joy.cpl - właściwości kontrolerów gier

funkcja ShellExecute zawarta jest w module ShellAPI. Patrz też:
ShellExecute - encyklopedia Delphi

FAQ

1 komentarz

można też tak

WinExec('control',SW_NORMAL);