Delphi FAQ

Jak sprawdzić wielkość danych w schowku

Kornik

Aby sprawdzić wielkość danych będących w schowku, należy skorzystać z poniższej funkcji:

function GetClipboardSize(): Integer;
var
  hData : DWORD;
begin
  Result := -1;
  if OpenClipboard(0) then
  begin
    if IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT) then
    begin
      hData := GetClipboardData(CF_TEXT);
      CloseClipboard();
      Result := GlobalSize(hData);
    end;
  end;
end;

Możemy sprawdzać typy danych takie jak:

CF_TEXT - tekst.
CF_BITMAP - bitmapa Windows;
CF_PICTURE - zdjęcie klasy TPicture.
CF_METAFILEPICT - metaplik;

Przykład użycia:

ShowMessage(IntToStr(GetClipboardSize));
FAQ

1 komentarz

Niefortunna nazwa - "wielkość danych w schowku" a nie "wielkość schowka"