Delphi » FAQ

Jak sprawdzić ile znaków występuje w danym stringu

Drajwer
function ile(s:String;c:char):word;
var ss:string;
begin
ss:=stringreplace(s,c,'',[rfreplaceall]);
result:=length(s)-length(ss);
end;

Użycie:


var i:integer;
begin
 i:=ile('Ala ma kota','a');
 if i>0 then showmessage('Występują znaki "a"');
end;
FAQ

2 komentarzy

Z punktu widzenia optymalizacji to zwykła pętelka jest szybsza :)

Można umieścić dużo krótszy kod:
var
i:integer;
begin
i:=length(ciąg);
showmessage('Występuje '+inttostr(i)+' znaków');
end;