Delphi » FAQ

Jak sprawdzić ile miejsca na dysku zajmuje plik

Adam Boduch
var
  Plik : TSearchRec;
  FSize : Integer;
const
  Sciezka = 'C:\prog.exe'; // ścieżka do programu
begin
  if FindFirst(Sciezka, faAnyFile, Plik) = 0 then FSize:= PLik.Size else FSize := 0;
  FindClose(PLik);
  ShowMessage(IntToStr(FSize) + ' bajtów'); // wyświetl rozmiar pliku
end;
FAQ

2 komentarzy

Hmm... może mi się wydaje ale powinno być:
Sciezka = 'C:\WindowsPulpitprog.exe';

A od kiedy "" jest po "exe" ??