Delphi » FAQ

Jak sprawdzić czy wyrazy są anagramami

Dominik

Anagram czyli wyraz utworzony przez przestawienie liter lub sylab innego wyrazu.

function IsAnagram(Pattern, Input: string):Boolean;
var
 I, X : Integer;
begin
 Result := False;
 if Length(Pattern) <> Length(Input) then Exit;
 for I := 1 to Length(Pattern) do
 begin
  X := Pos(Pattern[I], Input);
  if X > 0 then
   Delete(Input, X, 1)
  else
   Exit;
 end;
 Result := True;
end; 
FAQ

0 komentarzy