Delphi » FAQ

Jak regulować dźwięk przy pomocy ScrollBara

Adam Boduch

Gdy umieścisz na komponencie komponent "ScrollBar" chcesz, aby przy jego pomocy regulować dzwięk. W procedurze "OnScroll" tego komponentu powinieneś wpisać taki kod:

if ScrollPos = 100 then { jezeli jest na maxa to ustaw dzwiek na maxa }
WaveOutSetVolume(0, $FFFFFFF)
else
WaveOutSetVolume(0, ScrollPos * 1000);
{ inaczej ustaw wg. ustawień Scroll'a }

Nie zapomnij do listy modułów ( uses ) dodać słowa "MMSystem".

FAQ

2 komentarzy

Niestety Adasiu, to jest złe :)

Max scrolla ustawiasz na 60

Jeżeli scroll nie jest na maxa to:

WaveOutSetVolume(0, $ffScrollBar1.Position1024*$ff);

I to jest złe i to jest złe. Zapraszam na forum: http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php/id=62953 tam napisałem jak się to robi, wystarczy potem tylko dać maxa w scrollbarze na 16 i przypisać w onscroll <delphi>if scrollbar1.position=1 then WaveOutSetVolume(0, $00000000) else if...</delhpi> I tak dalej, jak napisałem na forum.